Psyket (2017)

SIRI LO LIDBECK

Psyket (2017)

Fanzine, 10 sidor

 

Psyket är en strippserie som behandlar synen på psykisk ohälsa och psykiatrins roll i dagens samfund.

 

Strippserien publicerades i Sydsvenska Dagbladet som en av gästserierna i januari 2017.